top of page
Zápisy z jednání valné hromady 

VH 13. 1. 2017

 

VH 2. 11. 2016

 

VH 14. 3. 2016

 

VH 2. 2. 2016

VH 19. 9. 2016

 

VH 25. 7. 2016

 

Zápisy z jednání správní rady 

SR 4. 5. 2016

 

SR 29. 12. 2016

 

SR 27. 1. 2016

 

SR 2. 11. 2016

 

SR 19. 9. 2016

 

Zprávy o hospodaření

2016

 

2015

 

bottom of page