Zápisy z jednání valné hromady 

VH 14. 3. 2016

 

VH 2. 2. 2016

Zápisy z jednání správní rady 

SR 4. 5. 2016

 

SR 27. 1. 2016

 

Zprávy o hospodaření

2015

 

SR 19. 9. 2016

 

VH 19. 9. 2016

 

VH 25. 7. 2016

 

VH 2. 11. 2016

 

SR 2. 11. 2016

 

SR 29. 12. 2016

 

VH 13. 1. 2017

 

2016