• Facebook Social Icon

© 2016 by Cesky Krumlov Tourism Association. Proudly created with Wix.com

Photos by Jan Sommer, Jan Schinko jr., Lubor Mrázek, Matěj Třešňák, archiv Jihočeského divadla

Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. (dále jen SCR ČK) je apolitický spolek fyzických a právnických osob, které se aktivně podílejí na kulturním a veřejném dění v Českém Krumlově. Je nedílnou součástí managementu i plánování cestovního ruchu v destinaci a zároveň organizuje v průběhu roku pravidelné i jednorázové akce.

SCR ČK se během let od svého založení v roce 2009 stalo významným subjektem na poli cestovního ruchu v Českém Krumlově a dlouhodobě spolupracuje s městskými organizacemi. Se svými členy prokazuje velký zájem o rozvoj města a dění v něm – podílelo se na vzniku Analýzy cestovního ruchu města ČK, Strategii rozvoje cestovního ruchu v ČK, Strategickém plánu a na dalších významných koncepčních dokumentech. Intenzivně se věnuje aktuálnímu dění v Č. Krumlově a jako nemalý zástupce privátní sféry připomínkuje nové návrhy – např. změna tržního řádu, povolení k vjezdu do pěší zóny atd.

Každoročně pořádá akce jako Festival vína Český Krumlov®., Vánoční trhy a Oslavy osvobození města. Mezi nejúspěšnější jednorázové akce patřily bezesporu oslavy 71. výročí poválečného Dne Díkuvzdání (rok 2016) a 70. výročí prvního utkání v americkém fotbale v poválečném Krumlově (rok 2015).

SCR ČK se řídí platnými stanovami spolku. V rámci spolku existují tyto orgány – správní rada, valná hromada a revizní komise. Členství ve spolku SCR ČK je dobrovolné. Řádným členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí bez výhrad se stanovami a cíli spolku a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku. Pro vstup do SCR ČK je nutné podání písemné přihlášky a zaplacení celého členského příspěvku na činnost spolku platného a stanoveného valnou hromadou pro kalendářní rok, ve kterém člen do spolku vstupuje.

 

Věříme, že vstupem do Sdružení získá každý člen možnost být součástí silného subjektu, který v našem městě zastupuje podnikatelskou sféru. Na poli organizování akcí, spolupráce s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu Českokrumlovska a účasti na řízeních, v nichž se rozhoduje o okolnostech týkajících se zejména cestovního ruchu, je tato jednota a velikost spolku jistě nespornou výhodou.