top of page

Ceny pevných stánků na rok 2022

Stánky je možné si pronajmout na celé období vánočních trhů od 26. 11. 2022 do 1. 1. 2023. 

 

Vlastní spotřeba elektřiny, montáž a demontáž přípojky jednotlivých stánků a paušální částka za odpady bude vyúčtována po obdržení vyúčtování od smluvních dodavatelů.

Ceny mobilních stánků na rok 2022

Místo je možné si pronajmout na vybraná období vánočních trhů od 26. 11. 2022 do 1. 1. 2023. Je nutné mít vlastní mobilní stánek. 

Místo bude nabídnuto po obsazení všech pevných stánků, a to pouze provozovatelům s vlastní řemeslnou výrobou a adventním zbožím. 

V případě zájmu pište na adresu: produkce@sdruzenicrck.cz
bottom of page