top of page

Ceny pevných stánků na rok 2021

Stánky je možné si pronajmout na celé období vánočních trhů od 27. 11. 2021 do 7. 1. 2022. 

 

Vlastní spotřeba elektřiny a montáž a demontáž přípojky jednotlivých stánků bude vyúčtována po obdržení vyúčtování od smluvních dodavatelů.

bottom of page